Tekstil ve hazır giyim, sanayileşme sürecinin önemli yapı taşını oluşturan ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına ciddi katkılar sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Bu alanda iş hacmini artırmaya yönelik üretimimiz vardır.